1118, Budapest
+36 70 378 6866
info[kukac]aticom.hu

Kérdőív program

Kérdőív program

A program egy webes felületen elérhető alkalmazás, amely lehetőséget ad kérdőívek létrehozására, azok kitöltésére és az eredmények feldolgozására.

A program elsősorban (a tanulók által) a tanár munka értékeléshez készült, azonban alkalmas akár az iskola más munkatársának értékelésére is. A program tetszőleges kérdőív kitöltését (pl. iskolai események) is támogatja. Jelenleg a kérdőíveket diákok és tanárok tudják kitölteni, azonban a válaszadók köre (pl. szülők) bővíthető.

Az alkalmazás legfőbb jellemzői

 • A kérdőíveket egy nagyon egyszerű, mindenki által ismert webes felületen kell kitölteni.
 • Többféle jogosultsági rendszernek megfelelően mindenki csak rá vonatkozó adatokat láthatja.
 • A kérdőívek kitöltéséhez a felhasználónak az oktatási azonosítójával vagy az e-naplóban használt felhasználó nevével azonosítania kell magát.
 • A kérdőívek kitöltése alapértelmezés szerint anonim (ez megváltoztatható).
 • Az egyes kérdőíveket mindenki pontosan egyszer tudja kitölteni.
 • Meghatározható, hogy egy adott kérdőív milyen időintervallumban tölthető ki.
 • Egyszerre több kérdőívet is ki lehet adni.
 • Az értékelés pontszámai szabadon változtatható.
 • A program több szempontból, sokféle statisztikát készít. (eredmények tankörönként, tanulócsoportonként, tagozatonként, tantárgyanként, részletes és összesített eredmények)
 • Az átlagon kívül a kapott legkisebb, legnagyobb érték, valamint a szórás is megtekinthető
 • Az eredmények grafikonon is megjeleníthetők.
 • Az eredmények pdf formátumban menthetők és kinyomtathatók.
 • A tanárok értékelése (beállítástól függően) külön-külön is és egyszerre is elvégezhető.

A program működése

 1. Kérdőívek felvétele

A program admin jogosultságú felhasználójának feladata az adatbázis feltöltése. Ez közvetlenül az adminisztrátori felületen vagy meghatározott szerkezetű fájl importálásával is elvégezhető. Az adatbázis tartalmazza a diákok, tanárok adatait (oktatási azonosító, név), az osztályok megnevezéseit (tankörök), a tanított tantárgyakat és egy sor további adatot, amely a program működéséhez szükséges.

Az alapadatok megadása után kell felvenni az ún. kérdőívmintát, amely a kérdéseket tartalmazza. Ezekből a kérdőívmintákból származnak a kérdőívek, amelyeknél meg kell adni a kérdőívet kitöltők körét (diák vagy/és tanár), a kérdőív megnyitásának és zárásának idejét.

A kérdőívminta felvétele után az eddig független adatok között be kell állítani a kapcsolatokat: azaz meg kell adni, hogy az egyes tanárok melyik osztályban milyen tantárgyat tanítanak, valamint hogy az egyes tantárgyakhoz milyen kérdések kapcsolódnak (pl.: testnevelés esetén nincs házi feladat, azaz a házi feladatra vonatkozó kérdés ebben az esetben értelmetlen).

 • Kérdőív kitöltése (tanári értékelés)

A programba történő belépés után a diáknak meg kell adnia az osztályát. A program ezután kilistázza az adott osztályba tanító tanárokat a tanított tantárggyal együtt. Itt ki kell választani azokat a tanárokat, akik valóban tanítják őt (csoportbontás!). (Alapértelmezettként mindenki jelölve van.) Továbblépés után egy összefoglaló táblázat mutatja a kiválasztott tanárokat, ahol a választás leellenőrizhető.

Ezek után kezdődik meg a kérdőív kitöltése, amely kétféleképpen történhet:

 • Kitöltés egyenként: Ebben az esetben a válaszadó egyenként értékeli a tanárokat, azaz a program sorban betölti az egyes tanárokat (csak a rájuk vonatkozó kérdésekkel együtt). A folyamat végén egy összefoglaló táblázat megmutatja az egyes értékeléseket, amelyek ilyenkor még változtathatók.
 • Kitöltés egyszerre: Ilyen beállításnál csak a fentebb említett összefoglaló táblázat jelenik meg.

Az értékelés után lehetőség van megjegyzést is fűzni a kérdőívhez. A program beállításának megfelelően a válaszadó nem tud továbblépni mindaddig, amíg az összes értékelést el nem végezte (ez a funkció kikapcsolható). Természetesen csak az előre meghatározott pontok rögzíthetők.

 • Eredmények feldolgozása

A program automatikusan összesíti az adatokat és azokból statisztikát készít. Tanári értékelés esetén ezek:

 • Egyéni tanári eredmények osztályonként
 • Tanári összesített eredmény
 • Eredmények osztályonként
 • Osztályba tanított tanárok eredményei
 • Eredmények tantárgyanként
 • Eredmények tagozatonként
 • Kérdőívet kitöltők száma tankörönként

Az adatokból átlagot, legkisebb, legnagyobb értéket és szórást számolunk, ez természetesen később egyéb statisztikai mutatókkal is bővíthetők. Abban az esetben, amikor a kérdés olyan, hogy nincs ahhoz kapcsolódó adat, akkor a táblázatban n.a (nincs adat) jelenik meg.

 • Eredmények megjelenítése

Az eredményeket a program táblázatos formában jeleníti meg, azonban lehetőség van az adatok grafikonon történő megjelenítésére és pdf formátumba történő mentésére is.

Print Friendly, PDF & Email